Інструменти та методи прийняття рішень для стратегічного планування

Одним з найбільш фундаментальних аспектів започаткування та управління бізнесом є формулювання загальної місії та цілей компанії. Стратегічне планування - це процес створення місії, цілей, а потім створення та реалізація стратегій для виконання місії та роботи над досягненням цілей. Менеджери бізнесу часто використовують різноманітні інструменти та методи управління, щоб допомогти у прийнятті рішень стратегічного планування.

Порада

Хоча у вашому розпорядженні десятки методів прийняття рішень, серед найбільш поширених - дослідження ринку, аналіз витрат та вигод, SWOT-аналіз та техніко-економічне обґрунтування.

Дослідження ринку: що думають клієнти?

Дослідження ринку - це процес збору інформації про певний ринок, наприклад, уподобання потенційних споживачів, наявність конкурентів та поточний розмір і стан ринку. Дослідження ринку є важливим інструментом стратегічного планування, оскільки розуміння потреб клієнтів може допомогти менеджерам створити місію, цілі та стратегії, які краще задовольняють ці потреби.

Аналіз вигід та витрат: яка рентабельність інвестицій?

Аналіз витрат та вигод - це загальний тип інструменту прийняття стратегічних рішень, який складається з оцінки витрат та потенційних вигод, пов'язаних з різними напрямками дій, та вибору курсу дій, що призводить до найбільшої чистої вигоди. Наприклад, якщо менеджери очікують, що певний проект обійдеться в 100 000 доларів і призведе до вигоди у 110 000 доларів, тоді як другий проект буде коштувати 90 000 доларів і призведе до 105 000 доларів, менеджери будуть продовжувати другий проект, оскільки очікується, що це принесе чисту вигоду, яка на 5000 доларів перевищує інший проект.

SWOT-аналіз: сильні, слабкі сторони, можливості, загрози

SWOT-аналіз - це інструмент стратегічного планування, який складається з оцінки сильних і слабких сторін бізнесу та загроз та можливостей, з якими стикається бізнес. SWOT-аналіз може допомогти менеджерам скористатися сильними сторонами компанії та реалізувати стратегії зменшення слабких сторін або перетворення їх у сильні сторони. Оцінка зовнішніх загроз та можливостей може допомогти у процесі прийняття стратегічних рішень, оскільки дозволяє менеджерам планувати такі речі, як присутність нових конкурентів або вплив нових державних норм.

Техніко-економічне обґрунтування: чи можемо ми це зробити?

Техніко-економічне обгрунтування або аналіз техніко-економічного обґрунтування - це інструмент бізнес-планування, який передбачає оцінку того, чи можна насправді створити або досягти певного проекту чи мети та чи може проект отримати прибуток. Аналіз техніко-економічного обґрунтування може допомогти підприємцям на початкових етапах планування запуску компанії вирішити, використовувати певну можливість чи ні.

Наприклад, якщо винахідник створює новий тип технології телевізійного дисплея, який дорогий у виробництві і не забезпечує значних переваг порівняно з існуючими технологіями, техніко-економічне обґрунтування може виявити, що продукція, що використовує цю технологію, буде занадто дорогою для залучення клієнтів, роблячи бізнес, заснований на продажу товару нездійсненним.