Кроки до створення робочого аркуша бухгалтерського обліку

Якщо ви працюєте в малому бізнесі, створення аркуша бухгалтерського обліку до підготовки фінансової звітності може забезпечити точність усіх звітів, представлених у звітах. Робочий аркуш складається з розділів, у яких у стовпчастому форматі перераховано початковий пробний баланс компанії, коригування пробного балансу, скоригований пробний баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про нерозподілений прибуток. Кожен розділ аркуша повинен мати дебетово-кредитну колонку зі збалансованими підсумками.

Пробний баланс

У пробному балансі перераховані всі рахунки активів, зобов’язань, доходів та витрат, які використовувались протягом фінансового року. Усі рахунки з дебетовим балансом перераховані в одному стовпці дебету, а всі рахунки кредитного балансу - в одному і тому ж стовпці кредиту. Сума всіх залишків за дебетом повинна дорівнювати сумі всіх залишків за кредитом.

Коригування пробного балансу

Наприкінці фінансового року певні коригувальні записи журналу проводяться на певні рахунки, що відображають діяльність за поточний фінансовий рік. Наприклад, витрати на амортизацію за рік можуть бути включені в цей розділ як списання витрат на амортизацію та зарахування до накопиченої амортизації. Кожен баланс рахунку, який потребує коригування, матиме суму дебету або кредиту, перераховану в цьому розділі. Сума всіх дебетів та кредитів у цьому розділі також повинна бути рівною.

Відкоригований пробний баланс

Цей розділ включає всі залишки від початкового пробного залишку та скориговані залишки для тих рахунків, які підлягають коригуванню записів. Дебети та кредити скоригованого пробного балансу мають бути додані, а їх загальна сума повинна дорівнювати.

Довідка про доходи

Розділ звіту про прибутки та збитки містить усі залишки на рахунках доходів і витрат. Коли додаються стовпці дебету та кредиту, загальні суми не повинні балансувати. Якщо загальна сума кредиту перевищує загальну суму дебету, різниця дорівнює чистому доходу за фінансовий рік; він додається до загальної суми дебету, щоб збалансувати загальні дебети та кредити. Якщо загальна сума дебету вища, то понесено чистий збиток, і ця сума додається до загальної суми кредиту для балансування.

Звіт про нерозподілений прибуток

Звіт про нерозподілений прибуток відображає зміни у рахунку нерозподіленого прибутку, який є частиною розділу капіталу власника балансу. У цьому розділі зазвичай відображається залишок на початку кредиту, дебет за будь-який прибуток, виплачений власникам компанії, та кредит або дебет за чистий зароблений дохід або чистий збиток, понесений за період. Різниця між сумою дебету та кредиту полягає в кінцевому залишку нерозподіленого прибутку, який додається до загальної суми дебету для цілей балансування та включається як сума кредиту в розділі балансу.

Таблиця балансу

Баланс включає всі активи, зобов'язання та залишки коштів на рахунку власника капіталу. Сума дебетових та кредитних стовпців повинна бути рівною і збалансованою.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found