Важливість нарахованих витрат

Нарахування витрат - це запис журналу, який використовується для запису витрат компанії до головної книги за той період, коли витрати були понесені або спожиті, незалежно від того, коли сплачені готівкові кошти чи виставлено рахунок-фактура. Оскільки нарахування витрат також є зобов'язанням компанії здійснювати майбутні грошові виплати, вони відображаються на балансі компанії як зобов'язання. Витрати нараховуються, коли компанія використовує принципи нарахування бухгалтерського обліку.

Нараховані витрати

Витрати можуть нараховуватись як на операційні, так і на позареалізаційні витрати, що виникають протягом одного періоду, але оплачуються в майбутньому. Невиплачені рахунки-фактури, що застосовуються до одного місяця, але мають бути сплачені до майбутнього місяця, нараховуються в книгах компанії. Комісії працівникам, заробітна плата та премії нараховуються в той період, коли вони виникають, хоча фактична виплата здійснюється в наступний період. Можуть нараховуватися гарантії на товари чи послуги, а також відсотки за позикові кошти та інші витрати.

Уникає спотворення

Коли компанія використовує бухгалтерський облік за принципом нарахування, у її фінансовій звітності буде подаватися більш точний, повний показник її операцій та подій за кожний період. Ця повна картина допомагає користувачам фінансової звітності краще зрозуміти поточний фінансовий стан компанії та передбачити її майбутнє фінансове становище. Це на відміну від бухгалтерського обліку на касовій основі, який фіксує лише фінансові події та операції при обміні готівкою, що призводить до завищення та заниження доходів та залишків на рахунках.

Приклад

Щоб продемонструвати важливість нарахування витрат, необхідно порівняти різницю між реєстрацією операції з використанням касової бази бухгалтерського обліку та принципом нарахування. Припустимо, що період оплати праці компанії, що проходить раз на два тижні, закінчується 30 вересня, а працівникам буде виплачено за два дні пізніше, 2 жовтня. Загальна сума заробітної плати, яка виплачується за період виплат, що закінчується 30 вересня, становить 14 000 доларів.

Облік грошової бази

При обліку на касовій основі витрати на заробітну плату записуються до книг компанії, коли виплачується заробітна плата, а не в момент їх виникнення. Оскільки останній раз на два тижні нарахування заробітної плати у розмірі 14 000 доларів США був здійснений у вересні, але не був виплачений у цьому місяці, сума не буде включена до звіту про прибутки за вересень. Це призведе до того, що загальна заробітна плата компанії буде повідомлятися менше ніж фактично понесена у вересні звіт про прибутки та збитки, що, в свою чергу, призводить до того, що прибуток компанії виявляється вищим за фактичний.

Облік за принципом нарахування

Однак, використовуючи принципи нарахування, бухгалтерський запис буде зроблений, щоб визнати або витратити заробітну плату за той період, коли вона сталася, і збільшити рахунок зобов'язань компанії на суму, яка заборгована перед її працівниками. Запис буде здійснено наприкінці вересня наступним чином: - Витрати на заробітну плату за дебітом 14 000 дол. США - Кредитна заробітна плата, що підлягає сплаті 14 000 дол. США. Цей запис призводить до більш повного, точного подання зобов'язань та витрат компанії у її фінансовій звітності за вересень порівняно метод бухгалтерського обліку на касовій основі.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found